Sundhedsfremmende indsatser over for børn i forhold til mad og måltider: iPads som pædagogisk og didaktisk ressource i sundhedsuddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med projektet iPads som ressource vil en gruppe af undervisere på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen imødekomme udviklingen og inddrage denne nye teknologi som en teknologi i forhold til udvikling af undervisning af kommende sundhedsprofessionelle, der arbejder inden for sundhedsfremme i forhold til børns mad og måltider. Herigennem opnår den sundhedsprofessionelle både pædagogiske, didaktiske og teknologiske kompetencer til at udvikle og anvende mediet med henblik på sundhedsfremmende indsatser i forhold til målgruppen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1231/05/13