Sundhedsprofesionelles perspektiver på inddragelsen af informations- og kommunikationsteknologier (ICT) i rehabiliteringen af stroke

  • Marwaa, Mille Nabsen (Projektdeltager)
  • Kristensen, Hanne Kaae (Projektdeltager)
  • Guidetti, Susanne (Projektdeltager)
  • Ytterberg, Charlotte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indeværende delstudie handler om at inddrage de sundhedsprofessionelles perspektiver på inddragelsen af ICT. Empirien genereres gennem 2 fokusgruppeinterviews med sundhedsprofesionelle fra 2 kommuner og 4 sygehuse, hvor der ønskes viden om, hvorledes ICT allerede er en del af den eksisterende rehabilitering i de forskellige sektorer, samt hvilke muligheder og barrierer der identificeres for inddragelsen i rehabiliteringsforløbet.

På baggrund af analysen (samt analyse fra tidligere delstudier vedørende patienters og pårørendes perspektiver på inddragelsen af ICT i rehabiliteringen) skal der efterfølgende udarbejdes materiale til næste delprojekt, som er 2 workshops med relevante brugere (borgere med stroke, pårørende, sundhedsprofesionelle). Formålet med disse er, at brugerne på baggrund af analyserne, frembringer konkrete ideer/forslag til hvilke strategier, modeller og programmer der kan understøtte både rehabiliteringsforløbet for den strokeramte og dennes pårørende, men også forslag som er bæredygtige ind i hverdagslivet, når rehabiliteringen ophører. Løbende og konsekvent brugerinddragelse skal sikre udviklingen af hensigtsmæssige modeller og programmer, som kan skræddersys til den enkelte stroke ramte og den pårørendes behov.
Artikel under udarbejdelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato24/07/1731/07/19