SUNDiVærk - for studerende

Projektdetaljer

Beskrivelse

Kulturen på professionshøjskolernes sundhedsuddannelser betyder, at de studerende i høj grad orienterer sig mod ansættelse i den offentlige sektor efter endt uddannelse. Med den stigende efterspørgsel af ydelser i den private sektor (særligt fra virksomheder), er der behov for nye iværksættere med sundhedsfaglighed, der kan og vil prøve kræfter med at stifte egen virksomhed. Det er også væsentligt for at kunne være aktør på det internationale marked for sundhedsydelser. Der er derfor behov for kompetencer, viden og motivation for at flere bliver sundhedsiværksættere.
For at flere professionsbachelorstuderende kan indgå i videnmiljøer internt og eksternt, der støtter udviklingen af innovative og entreprenørielle kompetencer, tilbydes de studerende en forretningsforståelsesdimension til den fagfaglige viden, de færdigheder og kompetencer, som de uddannes i. Målet er derfor, at styrke de studerende i at kunne skabe fx forebyggende sundhedsløsninger for borgere og virksomheder, der bygger på en forståelse for ikke alene idéskabende processer, men også for behov som berører hele
forretningsmodeller i forskellige sammenhænge.

Lægmandssprog

SUNDiværk tilbydes studerende ved UC SYD som et forløb omkring innovation, entreprenørskab og iværksætteri med fokus på at skabe sit eget drømmejob enten i en ansættelse f.eks. i privat virksomhed eller i egen virksomhed. Samarbejdspartneren Haderslev Erhvervsråd står for networking, mentoring og formidling af kontakter til erhvervsråd i andre kommuner med henblik på sparring til de studerende såvel mens de deltager i projektet som efterfølgernde. Der arbejdes med tanker om og konkretisering af branding, værdier, pitching, at tænke på kanten af boksen, regnskabsføring og produktudvikling. Økonomisk støttes projektet af erhvervsstyrelsen med midler fra Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Syddanmark.

Nøgleresultater

Det forventes, at ca. 100 studerende deltager i projektet, heraf 20 studerende, der opretter et CVR-nummer.
Kort titelSUNDiVærk
AkronymSiV
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/03/1630/06/19

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • innovation
  • nyt job
  • egen virksomhed
  • kreativitet
  • entreprenørskab
  • KIE