Sunwell - lagring af solenergi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at opstille, teste og dokumentere virkningsgrad, energibalance og økonomi i et anlæg til decentral varmeforsyning baseret på lagring af solskin fra sommer til vinter. Formålet er desuden at opnå viden, som dels vil kunne komme de deltagende institutioner og virksomheder til gode og dels vil kunne åbne muligheder for yderligere udvikling med sigte på et kommercielt design.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/04/1201/12/14