Supervisionens effekt - indenfor området af børn og unge med

 • Magnussen, Jacob (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojektet omfatter en begrebsudredning, forskningsoversigt samt studier af supervisionspraksis i Danmark. Supervision er en struktureret samtale mellem en supervisor og en supervisand med henblik på at støtte supervisanden (socialrådgiveren) og fremme det sociale arbejde. Dette studie viser at disse to formål og organiseringen af supervision varierer ganske betydeligt på tværs af lande, hvorfor supervision som begreb ikke er entydigt. Internationalt og især i de engelsksprogede lande ses en ledelsesbaseret supervision, hvor supervisor oftest er supervisandens leder, og som derved også direkte kan observere supervisanden og dennes arbejde. Her er supervisionens formål at støtte socialrådgiveren for derved at fremme det sociale arbejde. Heroverfor ses supervisionen i Skandinavien som professionsrettet, hvor en ekstern supervisor leder en ofte gruppebaseret supervision. Her er formålet supervisandens læring og ad den vej opnår supervisanden støtte i sit arbejde. Den eksterne supervisor er hverken supervisandens leder eller observerer supervisanden i sit arbejde. Disse forskelle i supervisionen betyder også en væsentlig forskellig supervision. Den ledelsesbaserede supervision handler om at støtte supervisanden ved at minimere supervisandens faglige usikkerhed, hvorved der også opnås et mere ensartet socialt arbejde. Heroverfor er den professionsrettede supervision helt modsat. Her handler det om at maksimere supervisandens usikkerhed i forhold til ønskede input for ad den vej at give supervisanden ny viden fx. At supervisanden bedre forstår forældrene i en given børnesag. Projektet viser, at denne form for gruppebaseret supervision med ekstern supervisor anvendes i størstedelen af de danske kommuner indenfor området af børn og unge med særlige behov. Både ledere og medarbejdere er tilfredse og bakker op om denne form for supervision. En mindre gruppe af især nyuddannede og unge socialrådgivere efterlyser også at kunne få ’et godt råd’ i supervisionen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1328/02/15