SURE! Nordic Built for Sustainable Retrofitting

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet under Nordic Built er et nordisk forsknings- og udviklingsprojekt, der skal undersøge, hvordan man effektivt og billigt kan optimere energiforbruget og styrke en bæredygtig livsstil.
I dag udgør det eksisterende byggeri op mod 40 % af det samlede energiforbrug og 36 % af det samlede CO2-udslip i EU. Eftersom nybyggeri kun udgør 1 % af den samlede bygningsmasse i Europa vil de fleste af de eksisterende bygninger stadig være i brug i 2050, hvilket sætter fokus på energieffektivitet af renoveringer. Der er således tale om en reel energimæssig udfordring. Udfordringen er dog, at traditionelle energirenoveringsstrategier oftest tager afsæt i bygningsmæssige forbedringer, der både er dyre, energimæssigt ineffektive og sjældent inddrager beboerne og deres forbrugeradfærd.

"SURE! Bæredygtig nordisk energirenovering" skal udvikle et bæredygtigt energirenoveringskoncept indenfor etageboligbyggeriet. Som noget nyt fokuserer projektet på sammenhængen mellem teknologi, bæredygtighed og adfærd.

Projektet skal være med til at fremme en bæredygtig og energieffektiv adfærd hos beboerne i etageboligbyggeri. Det skal ske ved hjælp af ny teknologi til diagnosticering og optimering af opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger samt af et interaktivt visualiseringssystem, som vil gøre det nemmere for beboerne at forstå energiforbruget.
For at opnå en reel forbedring i forhold til både energieffektivitet i bygningen samt udvikling af bæredygtige vaner hos forbrugeren, inddrager projektet både teknologileverandører, bygningsejere og beboere i projektet.
Projektets deltagere: Projektet er et nordisk samarbejde mellem videninstitutioner og private virksomheder i Danmark, Sverige og Finland. I Danmark deltager Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø fra VIA University College, Insero Energy, Insero Business Service og IC-Meter.
Medarbejdere fra VIA Byggeri, Energi og Miljø skal bidrage med projektledelse, udrulning af projektet i en række boligbyggerier i Norden, indsamling af data, analyse samt opfølgning på forbrugeradfærd efter renoveringen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1428/02/17

Emneord

  • byggeri
  • bæredygtighed