Svær overvægt på plejehjem

  • Christoffersen, Tenna (Projektdeltager)
  • Beck, Anne Marie (Projektdeltager)
  • Tetens, Inge (Projektdeltager)
  • Weiersøe Dynesen, Anja (Projektleder)
  • Aaslyng, Margit Dall (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er at indsamle ny viden til udvikling af pleje og omsorg, der specifikt imødekommer ernæringsudfordringer og behov hos overvægtige og/eller svært overvægtigefede ældre på plejehjem.
Metode: National tværsnitsundersøgelse på antropometriske mål fra danske plejecentre samt afprøvende analyse af kropssammensætning på en stikprøve af ældre. For at indkredse et videnshul, skrives et scoping review.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato31/07/1930/04/24