Sygeplejestuderendes relationelle kompetencer og deres betydning for interaktionen med klinisk vejleder og fastholdelse i uddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger gennem videoobservationer, hvordan sygeplejestuderendes relationskompetencer former sig i samspillet med deres kliniske vejleder. Derudover diskuterer projektet, om der er forhold i interaktionen, der kan have betydning for den studerendes fravalg eller tilvalg af uddannelsen.
Projektets resultater peger på, at relationskompetencer har stor betydning for den studerendes evne til at indgå i samtale med den kliniske vejleder. Den studerende skal kunne indgå i en anerkendende dialog, og kunne balancere på et nærhedsafstands-kontinuum. En forudsætning herfor er, at den studerende aflæser samtalepartnerens verbale og nonverbale udtryk, og regulerer relationen herudfra.
Hvis den studerende oplever en positiv interaktion med den kliniske vejleder, kan det muligvis have en betydning for den studerendes ønske om at færdiggøre sit studie, men dette udsiger projektet ikke noget endeligt om.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/0701/10/10

Emneord

  • kompetencer
  • sygeplejerskeuddannelsen