Sygeplejeteori i uddannelse og udviklimg - oplæg til debat

 • Munck, Karin Siff (Projektdeltager)
 • Jensen, Kirsten Pryds (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Kommissorium
  Med udgangspunkt i de samfundsmæssige og sundhedspolitiske krav og forventninger til sundhedsvæsnets og heri sygeplejens bidrag til borgernes sundhed, pleje, behandling og rehabilitering er det ønsket, at et systematisk overblik over sygeplejeteori kan bidrage på flere niveauer:
  - Generelt fremme kendskabet til sygeplejeteorier, som både kundskabsfelt og handlegrundlag
  - Ud fra en historisk udviklingsprofil inden for sygeplejeteorier og potentielle sygeplejeteorier i dag skabe grundlag for fælles faglig afklaring, prioritering og vægtning i sygeplejerskeuddannelsen i dag.
  - Bidrage til drøftelse og tydeliggørelse af sammenhæng og mening mellem sygeplejens værdiggrundlag og valg af sygeplejeteorier i undervisning, formidling og praksis.
  - Medvirke til, at tydeliggøre og styrke de studerendes fagidentitet og sygeplejefaglighed.
  - Fremme sammenhæng, mening og en mere tydelig fælles platform for undervisning, praksishandlinger og formidling om sygepleje og af sygeplejersker.
  - I det tværfaglige, tværsektorielle og offentlige rum tydeliggøre sygeplejerskers ideer om fag og sag.

  Metode og plan for arbejdsproces
  Metoden er det systematiske review som beskrevet i notat: Formater til kobling af uddannelse og forskning, af 8 oktober 2013, side 6.
  Gennemføre en lokal semistruktureret interview undersøgelse i samarbejde med de undervisere, der underviser på moduler, hvor sygeplejeteori indgår. Der vil her være fokus på, at afdække og indkredse hvilke, hvorfor og hvordan sygeplejeteorier inddrages i undervisningen/ uddannelsen, og ligeledes efterstræbes, at afdække en eventuel progressions tanke i uddannelsesforløbet, som helhed.
  Gennemføres et litteraturstudie over antologier inden for udgivelser om sygeplejeteorier, og herigennem medvirke til, at skabe en mere sammenhængende faglig profil af argumentationer for hvorfor sygeplejeteorier i denne kontekst findes relevante i dag.
  Ud fra samme litteratur udarbejdes en oversigt over filosofiske, videnskabsteoretiske og centrale begreber inden for sygeplejeteorier. Der vægtes de repræsentationer, der formodes at kunne bidrage til, at forenkle anvendelse af sygeplejeteorier, og tydeliggøre, hvilke kriterier der kan begrunde valg/fravalg inden for efterkrigstidens udbud af sygeplejeteorier.
  For et begrundet udvalg af eksisterende sygeplejeteorier udarbejdes der en annoteret bibliografi. Denne vil sammen med de øvrige data danne udgangspunkt for en fremadrettet faglig debat og stillingtagen til implementering og anvendelse af sygeplejeteorier i uddannelse og praksis i dag.
  Fremlæggelse og debat/debatforum i Campus nord, Sygeplejerskeuddannelsen med henblik på afklaring af lokale tiltag.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato23/04/1428/01/15

  Emneord

  • sygeplejerskeuddannelsen
  • sygeplejeteori

  Publikation

  Sygeplejeteori i uddannelse og udvikling: oplæg til debat

  Munck, K. S. & Jensen, K. P., 2015, 43 s.

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  Åben adgang
  Fil
  11 Downloads (Pure)