Systematisk energieffektivisering af tekniske installationer

  • Mortensen, Erik (Projektleder)
  • Carlsen, Mads (Projektdeltager)
  • Grøn, Dorte Marie Frilund (Projektdeltager)
  • Larsen, Tine Steen (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der ligger i DGNB-standarden i dag allerede et krav om måling og registrering af alle forbrugsflows (energi, vand, el) og temperaturer i bygningen. Disse måledata skal bruges til at dokumentere brugssituationen i den færdige bygning ift. DGNB-certificeringen. Da måledata allerede er til stede, kan disse data samtidig bruges til generering af detaljeret viden om bygningens funktion og dens tekniske installationer. For den professionelle driftsherre med større ejendomsporteføljer vil værdien af de opsamlede data øges, såfremt de systematiseres i et driftssystem, og indgår som et grundlag for bygningens drift og vedligehold.
Ved benchmarking af opsamlede driftsdata, kan en driftsherre udpege de bygninger i sin portefølje der evt. har et uhensigtsmæssigt energiforbrug. En adfærdsregulering af brugerne eller egentlig energiopti-merende tiltag der herefter i gangs sættes.
Projektet vil fokusere på anvendelsen af måledata til optimering af bygningens drift, samt driftsherrens mulighed for systematisk at anvende måledata som beslutningsgrundlag for egentlige energioptimerende tiltag. Der skal herunder fokuseres på implementering af driftssystemer til den professionelle driftsherre og dennes mulighed for en proaktiv bygningsdrift.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/13

Emneord

  • bæredygtigt byggeri
  • energiforbrug
  • måling
  • indeklima
  • benchmarking