Systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og en række kommuner – udvikle konkrete praksisser, der kan understøtte et sagsbehandlingsfokus på barnets progression.
StatusIkke startet