Systematisk fokus på progression i sagsbehandlingen på børne og unge området.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udsatte børn og unge skal have et hverdagsliv, som ligner alle andres og hjælpes ind i en livsbane, som gør dem i strand til at stå på egne ben som voksne. Derfor er en tidligere, mere forebyggende og effektiv indsats på området for udsatte børn og unge en stærk ambition som med forskellige nationale og lokale tiltag er under realisering i disse år i kommunerne.
Ambitionen er kendetegnet ved, at barnet først og fremmest må sættes i centrum både ift. at sikre, at det er barnets behov, der bestemmer indsatsen, og at barnet og familien inddrages som aktive medspillere i sagsforløbet. Det står også centralt, at foranstaltningsforløb, uanset hvor der sættes ind på indsatstrappen, skal bevæge barnet ’ned ad indsatstrappen’ ift. at understøtte en normalisering af barnets hverdag, samtidig med at fokus er på at anvende de mest virksomme sociale indsatser. Projektet er etableret i samarbejde med Rambøll der varetager projekt ledelsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/1901/12/22