Systematisk klassekammerathjælp i matematik

Projektdetaljer

Beskrivelse

SYKL-projektet er et pilotprojekt, der består af kompetenceudvikling af udvalgte matematiklærere på 3 skoler, som i de efterfølgende 15 uger afprøver SYKL-metoder i deres egen undervisning. Projektet gennemføres som udviklings- og forskningsprojekt.

International forskning viser, at relationen til jævnaldrende klassekammerater har betydning for læring og deltagelse i matematikundervisningen. Matematiklærere, der arbejder systematisk med at lade klassekammerater anskueliggøre og forklare matematik for hinanden, skaber muligheder for såvel øget læringsudbytte såvel som større elevdeltagelse i undervisningen. For at elevsamtalerne skal være fokuseret på et indholdsområde inden for faget, må eleverne undervises specifikt i, hvordan de giver matematikfaglig respons til andre elever. Det relationelle aspekt af matematikundervisningen har betydning for elevernes læringsstrategier, ligesom læreren gennem sin klasseledelse kan bidrage til en klassekultur, hvor eleverne hjælpes til og finder mening i at udfordre og støtte hinanden.

Lægmandssprog

Undersøgelser viser, at elever der enten ikke klarer sig godt i matematik eller er i risiko for at klare sig dårligt, har gavn af støtte fra klassekammerater. For at klassekammerater kan støtte hinanden er det afgørende, at læreren kan give dem en omhyggelig vejledning vedrørende klassekammerathjælp, så eleverne ved, hvordan de skal give hinanden feedback for hvert skridt i den matematiske opgave, der søges undersøgt og/eller løst.
SYKL-projektet er et pilotprojekt, der består af kompetenceudvikling af udvalgte matematiklærere på 3 skoler, som i de efterfølgende 15 uger afprøver SYKL-metoder i deres egen undervisning. Projektet gennemføres som udviklings- og forskningsprojekt.
Kort titelSYKL
AkronymSYKL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/08/1931/12/20

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Matematik
  • sociofaglig inklusion

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.