Tæt på læringseffekten, fase 2 Videreudvikling af professionelle læringsfællesskaber i Brøndby og Glostrup

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en videreudvikling af arbejdet med professionelle læringsfællesskaber i Brøndby og Glostrup. Projektets antagelse er, at hvis eleverne skal udfolde deres potentiale for læring, må medarbejderne arbejde systematisk og aktivt sammen for selv at lære (Marzano & Dufour). Projektet er således en fortsættelse af ”Tæt på læringseffekten”, med afsæt i, at de potentialer, som kommunerne ønskede at udfolde i fase 1, har brug for et længere tidsperspektiv for at blive forankret i kommunerne som en naturlig måde at arbejde på, dvs. øget fokus på elevernes læring, progression og trivsel via PLF-samarbejde. På baggrund af de formative evalueringer fra fase 1 konkluderes det desuden, at det er afgørende at skabe struktur (team, fag og kadence) og sætte rammer (retning og indhold), som giver rum til faglig fordybelse, men i lige så høj grad, at det er vigtigt, at de fagpersoner, der skal løfte opgaven, har et professionelt råderum til at bruge deres faglighed på forskellig vis. Det gælder både ledelsen og medarbejderne på skolerne. Det betyder, at der i fase 2 både arbejdes med et tværkommunalt niveau (fælles for projektet), et kommunalt niveau (fælles inden for kommunen) og et lokalt niveau (den enkelte skole).Formålet med fase 2 er at løfte elevernes læring og trivsel gennem videreudvikling af professionelle læringsfællesskaber (PLF) via opbygning af kollektiv kapacitet mhp. en lærende og bæredygtig organisation.

Lægmandssprog

Projektet udvikler medarbejderteams på Glostrup og Brøndbys skoler til professionelle læringsfællesskaber gennem coaching.
Kort titelTæt på læringseffekten, fase 2
AkronymTPL2
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1901/07/21

Emneord

  • coaching
  • innovation
  • aktionslæring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.