Tæthedstest af nyt hus med en blowerdoor

Projektdetaljer

Beskrivelse

Problemformulering:
Ny huse skal testes iflg. Br18 for tæthed med en blowerdoor test, hvor man måler utæthe-den i huset.
Utætheder i husets klimaskærm giver forøget varmeforbrug, uønsket træk og kondens med evt. skimmel til følge.
Testen foregår ved hjælp af en blowerdor, der sætter først tryk, dernæst sug på huset.
Når testen udføres tapes emhætte, ventilation, kloaker og vinduer helt lufttæt til.
Dette giver en måling, som jo ikke viser huset i brug.
Vi vil gerne åbne diskussionen ved indlæg i tidskrifter hvorvidt man ikke skal udføre tæt-hedsmålingen under de forhold som huset anvendes under, og se hvor stor del af tætheden der er tilbage efter hhv. 3 mdr. og 1 år.
Der mangles målinger for hvor meget tapningen af vinduer mm ændrer flowet, og hvad det reelle flow er i brug, samt hvor meget det betyder for energiforbruget.
Idet tætheden af huset har også indflydelse på radon niveau, fugt niveau og endelig vil vi gerne se på VOC indholdet i nye huse (opløsningsmidler mm), som ventilation og utætheder har indflydelse på i denne sammenhæng.
Vi vil udføre målingerne på parcelhuse og vi vil ikke gå ind i om producentens målinger er korrekte, noget der iflg. branchen somme tider svindles med, da det er meget svært at få et hus til at holde kravet fra Br18, og man kan ikke få en ibrugtagningstilladelse hvis kravet ikke er overholdt
Kort titelBlowerdoor
StatusIkke startet