Talentmodul om tværprofessionelt samarbejde (2016)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Talentmodulets mål er at studerende dygtiggør sig til
 At støtte børn og unges livsførelse så børn og unge får mulighed for at deltage og bidrage i fællesskaber som borgere i et demokratisk samfund, og at de oplever anerkendelse gennem deres deltagelse og bidrag
 At skabe rum for samspil mellem den viden, de erfaringer og de metoder, som forskellige pædagogiske, didaktiske, sundheds- og socialfaglige professionelle i normal- og specialsystemet benytter, således at samspillet kan bidrage til en almen, social, forebyggende og inkluderende indsats i praksis
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1501/02/16