Tavs Viden

Projektdetaljer

Beskrivelse

At belyse virksomme processer i det beskæftigelsesrettede sociale arbejde med personer, der slås med sammensatte sociale problemer ud over ledighed. Med virksomme processer menes i denne sammenhæng processer i det sociale arbejde, som medvirker til skabe en bedre situation for den enkelte borger, og som (på sigt) kan hjælpe borgeren i retning af et liv med arbejde og selvforsørgelse.

Lægmandssprog

At undersøge, hvordan man på Kofoeds Skole og i Settlementet arbejder med mennesker, hvis største problem i livet ikke er at stå uden for arbejdsmarkedet, men som slås med andre problemer i form af psykiske lidelser og problemskabende forbrug af alkohol og stoffer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1431/12/16