Teaching for Modelling Competence. Expanding the scientific basis for bridging the gap between teachers’ practices and political intentions in the realization of a modelling-oriented science curriculum in Danish lower secondary school.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette Ph.D. projekt omhandler hvordan naturfagslærerne i udskolingen implementerer en revideret udgave af ’Fælles Mål’. I den reviderede udgave er der et markant øget fokus på brug af modeller i undervisningen sammenlignet med den tidligere version. En anden central ændring er indførelsen af en kompetenceorienteret tilgang til begrebet modellering. Denne tilgang til naturfagene er ikke kun ny for naturfagslærerne men også teoretisk uafklaret indenfor uddannelsesforskning i naturfag. Der ligger derfor en udfordring i både at fortolke, forstå og at omsætte modellerings kompetence begrebet i Fælles Mål til en undervisningspraksis, der giver mening og er gennemførlig i en grundskole sammenhæng. Formålet med denne Ph.D. afhandling er at analysere forholdet mellem på den ene side lærernes undervisningspraksis med modeller og modellering og deres rationale herfor - og på den anden side intentionerne i Fælles Mål og den forskningsbaserede teoretiske forståelse af en kompetenceorienteret tilgang til modeller og modellering.

Første del af projektet omfatter en analyse af det tidligere og det nye Fælles Mål med henblik på at kortlægge forskellene mellem de to curricula og at klarlægge de udfordringer og muligheder, som revideringen har medført i.f.t. at kunne omsætte intentionerne til en undervisnings-praksis, der kan udvikle elevernes kompetencer til at arbejde med modeller og modellering. I anden del af projektet foreslås en teoretisk ramme for, hvordan begrebet modelleringskompetence kan forstås og omsættes til undervisningspraksis i grundskolens naturfagsundervisning. Tredje del af projektet er et ’mixed-metode’ studium af naturfagslærernes praksis og rationale relateret til brug af modeller og modellering i undervisningen. Undersøgelsen er baseret på empirisk data fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og et mindre skolebaseret studie.

Analysen af Fælles Mål viser, at der er væsentlige udfordringer både i format og indhold i forhold til at kunne understøtte lærerne i deres fortolkning og forståelse af intentionerne i curriculum – og dermed støtte lærerne i deres arbejde med at operationalisere intentionerne til en kvalificeret undervisning, som kan bidrage til at udvikle elevernes modelleringskompetence. Analysen af de empiriske data peger på en betydelig afstand mellem lærernes rationale/praksis - og intentionerne i Fælles Mål og den forskningsbaserede teoretiske forståelse af en kompetence-orienteret tilgang til modeller og modellering. Afslutningsvis foreslås en række konkrete forslag til forandringstiltag, som er baseret på de muligheder og udfordringer, som projektet har afdækket ift. at forbedre lærernes muligheder for at udvikle elevernes modelleringskompetence i den daglige undervisning.
Kort titelTeaching for Modelling Competence.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1520/06/19

Samarbejdspartnere

Emneord

  • naturvidenskabelige fag
  • naturfagsdidaktik
  • fælles Mål
  • skolens praksis
  • modelleringskompetence
  • skolereform

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.