Teaching Lab og lektionsstudier – det aktionslæringsbaserede bachelorprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal:
- Udvikle og undersøge et uddannelsesdidaktisk design, der kvalificerer grupper af studerende til at arbejde praksisnært med afsæt i en aktionslæringsbaseret tilgang til bachelorprojektet.
- Udvikle og undersøge et opgavedesign for bachelorprojektet, der kvalificerer og skaber rum for aktionslæringens potentiale.

Tilgangen er aktionslæring (og på dobbelt didaktisk niveau):
- Dels bachelorprojektgruppernes aktionslæring (lærerdidaktisk niveau)
- Dels Nissum-gruppens aktionslæring (professionsdidaktisk niveau)

Tilgangen til data er kvalitativ, dvs.:
- Udvælgelse og analyse af bachelorprojekter, der inddrager empiri genereret gennem Teaching Lab (2008-14)
- Analyse af censorrapporter (2008-14)
- Fokusgruppeinterview med tre studiegrupper á tre studerende omkring processen med efterfølgende meningskondensering - før, under, efter (2014-15)
- Observation af studiegruppernes arbejdsproces (2014-15)
- Indsamling og analyse af det skriftlige materiale, der knytter sig til Teaching Lab-forløbet (2014-15)
- Spørgeskemaundersøgelse med fokus på oplevelsen af mening – sammenligning af grupper af studerende (2015)
- Analyse af skriftlige deklarationer over det professionsfaglige udbytte af bachelorforløbet (2015)
- Analyse af bachelorprojekter udarbejdet på grundlag af bachelorforløbets designs (2015)
- Observation af mundtlig del af bacheloreksamen (2015)
- Analyse af eksaminatorer og censors vurdering af bachelorprojekterne udarbejdet på grundlag af bachelorforløbets designs (2015)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/12/15

Emneord

  • praksisfællesskab
  • praktik
  • bachelorprojekt
  • aktionslæring
  • Teaching Lab