Tekno Kids

Projektdetaljer

Beskrivelse

CyberRama er et kommende viden- og oplevelsescenter for innovation og bæredygtig vækst. TeknoKids er et større udstillings- og aktivitetsafsnit i CyberRama, et unikt inspirations- og læringsmiljø for børn om naturvidenskab,
innovation og bæredygtighed. Som optakt til planlægningen og udførelsen af den konkrete udstilling TeknoKids, skal der gennemføres et pilotprojekt, der fastlægger rammerne for formidling, indhold, og udformning.
Pilotprojektet skal researche, afstikke de pædagogiske rammer og udviklingsmæssige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne vælge temaer, opbygge og afprøve aktiviteter for børn. Pilotprojektet skal danne grundlaget for at udvikle og planlægge børneudstillingen TeknoKids med relevante udstillinger og aktiviteter og læringsmaterialer.
Pilotprojektet udvikles i et samarbejde mellem Økolariet i Vejle og UCL Første fase af pilotprojektet støttes økonomisk af Undervisningsministeriets midler til Videnpædagogiske centre i Danmark.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/0831/12/08