Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med forskningsprogrammet er at forske i teknologiens samspil med borgeren og/eller de professionelle i forskellige kontekster og med et særligt fokus på, hvordan teknologien understøtter eller begrænser borgerens livskvalitet og sundhed.

Den teknologiske udvikling byder på mange nye udviklingsmuligheder i indsatserne indenfor social- og sundhedssektoren, og sideløbende skaber den hastigt voksende teknologiske udvikling nye udfordringer af forskellig karakter for borgere, patienter, infrastrukturer, beslutningstagere og sundhedsprofessionelle. Et centralt fokus ved den teknologiske udvikling er at have viden til at vurdere, om og i givet fald hvordan forskellige sundheds- og velfærdsteknologier bringer værdi til borgere og patienter og i hvilke kontekster og med hvilke formål. Disse forhold danner baggrunden for forskningsfokus i ”Teknologier i borgernær sundhed”.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/21

Samarbejdspartnere

 • Professionshøjskolen UCN (leder)
 • Region Nordjylland (Projektpartner)
 • Aalborg Universitet (Projektpartner)
 • Aarhus Universitet (Projektpartner)
 • VIA University College (Projektpartner)
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen Metropol (Projektpartner)
 • BrainsBusiness (Projektpartner)
 • University of Northampton (Projektpartner)
 • SOSU-Nord (Projektpartner)
 • Aarhus Universitetshospital (Projektpartner)
 • Karolinska Institute (Projektpartner)
 • Lund University (Projektpartner)
 • Auckland University of Technology (Projektpartner)