Teknologier og fagligheder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d. afhandling under udarbejdelse. Forskningsprojekt der undersøger, hvordan forståelser af udsathed skabes gennem teknologier i familieafdelingen, og hvilke former for fagligheder, der træder frem.
Projektet bygger på et feltarbejde, hvor der er observeret visitationsmøder og teammøder i en konkret familieafdeling.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/1201/01/24

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • socialrådgivning
  • faglighed
  • udsathed
  • styringsteknologier