Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet udfolder ambition nr. 7 om at læreruddannelsen skal være på forkant med teknologi i folkeskolen, hvorfor vi retter et undersøgende perspektiv mod teknologiforståelse og makerspace med henblik på udvikling af undervisning og arbejdsformer med et dobbeltdidaktisk blik. Med projektet imødekommer vi den udfordring der er i at klæde folkeskolelærerne på til arbejdet med teknologiforståelse. Mange skoler investerer lige nu i makerspaces, hvilket kan risikere at blive en investering i teknologi for teknologiens skyld hvis lærerne ikke er i stand til at anvende teknologierne didaktisk og pædagogisk ind i deres undervisning. Samtidig eksperimenteres der i øjeblikket med teknologiforståelse som faglighed i skolen, men der mangler endnu viden om, hvordan denne nye faglighed ser ud i praksis – både i skolen og på læreruddannelsen.

I dette projekt etablerer vi derfor en øvebane, hvor både undervisere og studerende udvikler og afprøver undervisning i teknologiforståelse indenfor den ramme, som makerspaces tilbyder. Dermed skaber vi værdifulde erfaringer med arbejdet med teknologiforståelse, inden denne faglighed implementeres på alle skoler, og vi danner grundlag for den kommende kompetenceudvikling af undervisere på læreruddannelsen.
Udgangspunktet for projektet er, at de studerende - i samarbejde med lærere i folkeskolen og deres medstuderende – udvikler og afprøver undervisning i teknologiforståelse med makerspaces og maker teknologier. Undervisningen vil være bygget op omkring AU’s designprocesmodel. De studerende kommer her igennem flere faser hvor de arbejder med en pallette af teknologier og bygger videre på erfaringer fra tidligere iterationer.

I første halvår afprøves strukturen som en del af undervisningen i Almen Undervisningskompetence (AUK) på fire hold på første årgang. I andet halvår vil samme struktur forekomme i en redesignet udgave som en del af undervisningen i Lærer I Skolen (LIS), AUK og et eller flere undervisningsfag. På denne måde anvendes erfaringerne fra første halvår til at videreudvikle på de hold, som starter august 2020. I sidste halvår af projektet laves en iteration mere, hvor strukturen videreudvikles og afprøves som en del af undervisningen i AUK og eventuelt et undervisningsfag.
Projektet udfoldes i samarbejde med pædagogiske konsulenter fra VIA IT og makerspace, og de studerende står selv for at skabe kontakt til lærere gennem partnerskabsaftalen med praktikskolerne.

Nøgleresultater

Tidsdimensionen er vigtigt når man arbejder med iterationer i produkter, fx har vi meget bedre erfaringer med den hurtighed fra ide til produkt som laserskæreren understøtter, modsat 3D-printeren.

Det kræver høj grad af stilladsering i forbindelse med det første møde med makerteknologierne.
AkronymLULAB
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2031/12/21

Samarbejdspartnere