Teknologiforståelse i folkeskolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadig større rolle. Forsøget afprøver to modeller for arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: dels som selvstændigt fag på samme klassetrin, dels som integreret i eksisterende fag i 1. til 9. klasse. Der indgår 46 skoler fra hele landet i forsøget, og skolerne har væsentlig indflydelse på at afprøve teknologiforståelse som faglighed og på at udvikle en pædagogisk og didaktisk praksis for fagligheden. Når forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er overstået, skal det evalueres. På baggrund af evalueringen tages der politisk stilling til, hvordan teknologiforståelse kan gøres til en obligatorisk del af folkeskolen. Forsøget løber fra februar 2019 til sommeren 2021.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2030/06/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • teknologiforståelse
  • computational thinking
  • didaktik
  • dansk