Teknologiforståelse i Skolen

 • Skov, Kirsten (Projektdeltager)
 • Mølgaard, Dorte Stage (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forsøget er igangsat og finansieret af Undervisningsministeriet. Ministeriet ønsker at udvikle og afprøve en ny faglighed i teknologiforståelse i folkeskolen, som skal danne og uddanne børn og unge til at tage aktiv del i en samfundsudvikling præget af hastig teknologisk udvikling. Forsøgsprojektet skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og fremme at elevers kritiske og kreative forholden sig til, anvendelse og udformning af teknologi. Projektet omfatter både forsøg med et selvstændigt teknologifag og med teknologi i fag.
  Forsøget under STUK er et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem 45 skoler, en række kommuner og flere UCer.

  Min rolle i projektet er dels Fagudviklingsleder for Billedkunst og Håndværk & design, dels Fagudvikler på prototyper i Billedkunst.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/08/1831/12/21