Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og øvrigt pædagogisk personale

Projektdetaljer

Beskrivelse

I et tæt samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler etableres et nationalt vidensnetværk, der får til opgave at udvikle og afholde kompetenceudviklingsforløb om teknologiforståelse for professionshøjskoleundervisere med afprøvning af forløb for studerende, grundskolelærere og øvrigt pædagogisk personale. Kompetenceudvikling og afprøvning sker med afsæt i teknologiforståelse ‘som fag’ og matematik på efter/videreuddannelser, samt med afsæt i teknologiforståelse ‘i fag’ koblet til matematik, billedkunst samt håndværk og design på læreruddannelser.

Lægmandssprog

This is a country-wide collaborative project between vocational schools and universities investigating technological literacy across several school subjects as part of Teacher Education. The project also investigates technological literacy as an independent subject.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning