Teknologistøtte til mennesker med demens

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er, at kvalitetsudvikle indsatser målrettet teknologistøtte til mennesker med demens. Projektet har følgende delmål:
1) At udvikle værktøjer til teknologistøtte for mennesker med demens som kan benyttes til: støtte tidlig opsporing, afdækning af behov og ved bevillingsprocessen af mulige teknologiløsninger.
2) At understøtte en implementeringsproces af værktøjerne i praksis.
3) At udvikle et koncept for kompetenceløft af medarbejdere og studerende i grunduddannelser i teknologiforståelse og personcentreret indsatser målrettet teknologistøtte til personer med demens.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1830/06/20