Teknologiunderstøttet rygtræning og rehabilitering

  • Bader, Steffen (Projektdeltager)
  • Bangshaab, Jette (Projektdeltager)
  • Thue Andersen, Jeppe (Projektleder)
  • Steensen, Anders (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle og etablere en teknologisk platform til afprøvning af et registrerings- og kommunikationssystem som fælles redskab for borger og behandler. Teknologierne skal understøtte og inddrage borgere med henblik på at øge deres funktionsevne i hverdagen. Dette dels for at opnå forbedrede resultater og øget kvalitet i rehabiliteringen og dels for at udvikle den forebyggende indsats med mindsket risiko for udvikling af kroniske problematikker.
Udvikling, afprøvning, dataindsamling, dokumentation forløber fra januar - august 2012.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1131/08/12