Tekst og video til Manuel vævsundersøgelse og -behandling. Massage håndgreb og fysioterapeutiske test

  • Johansen, Birger (Projektdeltager)
  • Bech, Sonja Krogh (Projektdeltager)
  • Troest, Aase (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Læringsredskabet var ment som et støtte redskab for de studerende (a la flipped læring) på Fysioterapeutuddannelsen. 
Ideen var, at de studerende bruger hjemmesiden i forbindelse med deres undervisning i manuel vævsundersøgelse og behandling, i fysioterapiteori og -metode samt i den kliniske undervisning.
 Hjemmesiden, var vi bevidste om, kunne ikke stå i stedet for deltagelse i undervisningen, men den kunne være en hjælp i forberedelsen til undervisningen og i situationer, hvor den studerende havde behov for at repetere.
Filmklippene af håndgreb og testene var ment som et bud på, hvordan man kan udføre de manuelle test. Derfor var vi opmærksomme på, at de studerende var fortrolige med det illustrative element og ikke ubetingede kalkerede udførslen.


En video og lyd produktion, der gennem 43 små film giver de studerende et indblik i fysioterapeutisk manuel undersøgelse.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/04 → …

Emneord

  • dannelse
  • læremidler