Temadage ifm. Obligatorisk Læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling og koordinering af 6 temadage ifm. Obligatorisk Læringstilbud i udsatte boligområder. Sektorprojekt i samarbejde med VIA University College.

Nøgleresultater

Afholde2 temadage om det obligatoriske læringstilbud i København, Odense og Århus.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

Emneord

 • Børn og unge
 • Dagtilbud
 • udsatte boligområder
 • Udsatte børn og Unge
 • Demokratisk Dannelse
 • Etnicitet
 • Etniske minoriteter
 • Sociale forhold
 • fattigdom
 • forældresamarbejde
 • leg og Læring
 • sprogstimulering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.