Teori/praksis i relation til EUD

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mange højprioriterede diskussioner ift teori-praksis handler om de forskelige læringssteder i vekseluddannelser: skole/virksomhed, (UC/ institutioner).
Og om transfer af viden, envejs eller tovejs. Det kan også handle om kobling eller praksisnærhed eller inddragelse af praksis i skoleundervisningen.
I stedet for transfer-tilgangens forståelse af viden kan sammenhængene eller mangel på samme forstås ud fra læringsteorier om praksisfællesskaber eller om ”betydende overgange”, transformationer mv. Det dilemma, der måtte ligge i, at eud på en gang skal ruste til praktisk arbejdsmarkedskompetence og give grundlag for videreuddannelse, er interessant at se nærmere på. Vi vil gerne lave en teoretisering over, hvad er det for slags viden, der giver grundlag for henholdsvis det ene og det andet, har de noget med hinanden at gøre, og skal de have det?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/04/1530/06/16

Emneord

  • erhvervsuddannelser