Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet Terrænnært Grundvand er en del af Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, der skal skabe et midtjysk erhvervsfyrtårn for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.

Projektet vil undersøge sammenhænge imellem grundvandsstand og forskellige bestemmende parametre på baggrund af eksisterende data, mange nye sensorer til måling af grundvandsstand, uvedkommende vand i kloakkerne og geofysisk kortlægning af geologien.

Målet er vejledning i kortlægningsbehov og scenarievisning på baggrund af machine learning, som skal øge forståelsen af forskellige tiltags betydning for det terrænnære grundvand og dets kvalitet.

Lægmandssprog

En stigende grundvandsstand truer bebyggelse flere steder i Danmark og internationalt. Nye power-to-x løsninger og store industrier kan have store vandforbrug, som ikke nødvendigvis kræver drikkevandskvalitet. Dette projekt vil bidrage til at kortlægge uvedkommende (overskuds)vand, som kan benyttes i disse løsninger.

For at opnå den nødvendige viden, opsættes sensorer, der måler grundvandsstanden lokalt med få hundrede meters mellemrum. Den målte grundvandsstand sammenholdes med målinger af nedbør, temperatur og andre relevante parametre. Ved at finde sammenhængen mellem førnævnte, kan vi bedre forklare og forudse, hvordan grundvandsstanden vil ændre sig under forskellige forhold og hvilke områder, der kræver ekstra fokus.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato23/11/2131/08/23

Samarbejdspartnere

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • Terrænnært Grundvand
  • Overskudsvand
  • Klimatilpasning
  • IoT
  • Machine Learning

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.