Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Målet har været at kvalificere opgaveoverdragelsen fra en sektor til en anden sektor ved at udvikle viden om hvilke test og målemetoder, der kan være relevante at anvende på tværs af sektorer i forhold til at sikre dokumentation og kvalitet i den fysioterapeutiske praksis og intervention.
Projektet hat konkret udmøntet sig i netværksskabelse og samarbejde mellem Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro, Regionshospitalet Holsebro, fysioterapeuter tilknyttet ortopædkirurgisk afdeling og Genoptræningsenheden i Herning kommune, fysioterapeuterne tilknyttet det ortopædkirurgiske område.

Projektets formål har været at optimere og kvalificere genoptræningsplaner og anden overlevering mellem sektorerne og dermed skabe sammenhæng og kvalitet for den enkelte patient/borger. Endvidere har det været med til at udvikle den fysioterapeutiske profession og grundlaget for at udvikle en evidensbaseret praksis, som dokumenterer fagets test og målemetoder.
Delmål:
• Kvalificeret udvælgelse af fælles test til brug i begge sektorer
• Udvikling af kommunikationen i forhold til den enkelte patient
• Udvikling af videndelingsforum mellem hospital og kommune
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1231/12/12

Emneord

  • fysioterapi
  • test og målemetoder
  • sammenhængende patientforløb
  • opgaveoverdragelse
  • tværsektorielt samarbejde