The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency in understanding texts

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Nogle elever får utilstrækkeligt udbytte af de tekster, de læser. Læseforskningen har hidtil – med rette – fokuseret på elevernes begrænsede færdigheder i at afkode enkeltord, forstå ordene eller danne inferenser som forklaring på svag læseforståelse. Men vores egne og internationale forskningsresultater peger på, at svag læseforståelse i væsentligt omfang også kan skyldes vanskeligheder med at uddrage bogstavelig information af sætningsstruktur, fx det overraskende faktum, at det var pigen, der løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”. Disse vanskeligheder ses også hos børn med dansk som modersmål. Vores erfaring er, at en del lærere er opmærksomme på denne mulighed, men savner viden om, hvordan sådanne vanskeligheder kan afdækkes og håndteres. Projektet har som overordnede formål at 1) afdække, hvordan sætningsforståelsen udvikler sig op gennem grundskolen, 2) at forstå i hvilket omfang sætningsforståelsen kan være årsag til læseforståelsesvanskeligheder og 3) at afprøve i større skala undervisningsforløb, som har vist sig virkningsfuldt blandt elever med meget svag sprogforståelse.

    I det første delprojekt udvikler og afprøver vi redskaber til udredning af sætningsforståelsesvanskeligheder på grundskolens mellemtrin og udskoling. Især vil der blive fokuseret på udvikling af redskaber, der kan afdække sproglige vanskeligheder ud over enkeltordslæsning og ordforråd, fx færdigheder med at udlede beskeder af sætningsopbygning. Et delformål er at redskaberne skal kunne give indtryk af, hvordan sætningsforståelsen udvikler sig op gennem grundskolen. Redskabernes vil blive afprøvet i stikprøver af samlet ca. 500 elever fra 1, 5 og 8. klasse. Redskabernes evne til at afdække funktionelt relevante sproglige færdigheder vil blive evalueret gennem statistiske undersøgelser af sammenhæng med elevernes læseforståelse.

    Det andet delprojekt er at vurdere virkningen af et undervisningsforløb for børn, der udviser milde til svære vanskeligheder med at forstå sætninger. Grundingrediensen i undervisningen er bevidstgørelse af og træning i, hvordan man opbygger sætninger for at kommunikere et indhold. Vi effektevaluerer forløbet ved at undersøge elevernes udbytte ift. sætnings- og tekstforståelse sammenlignet med en kontrolgruppe.

    Projektet bliver ledet af Mads Poulsen (Lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og Rikke Vang Christensen (Lektor, ph.d., Audiologopædi, KU).

    Lægmandssprog

    Læseforståelse er afgørende for udbyttet af mange undervisningsaktiviteter – fra at værdsætte litteratur til at forstå miljøudfordringer til at løse matematiske problemer. Læseforskningen har hidtil fokuseret på vigtigheden af, at børn lærer at afkode bogstaver til ord og forstå ordene. Men god læseforståelse kræver også, at børnene kan uddrage information fra ordrækkefølge. Det kunne fx være den overraskelse, at pigen løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”. Selv børn med dansk som modersmål kan gå glip af overraskelsen, fordi den kræver, at man er opmærksom på ordrækkefølgen. Nogle børn kan have særligt svært ved dette. Selv om de kender ordene, kan de have svært ved at fange den information, der ligger i ordrækkefølgen. Vi andre kan opleve noget tilsvarende på fremmedsprog. Vores erfaring er, at undervisere er opmærksomme på muligheden for mangelfuld sætningsforståelse, men savner viden om, hvordan vanskelighederne kan afdækkes og håndteres. Derfor består vores projekt af tre undersøgelser. Den første undersøger, hvordan sætningsforståelse udvikler sig op gennem grundskolen. Vi udvikler redskaber til at udrede sætningsforståelse. Den anden undersøgelse afdækker, i hvilket omfang netop sætningsforståelse er årsag til mangelfuld læseforståelse. I den tredje undersøgelse gennemfører vi undervisningsforløb for elever, der har milde til svære sætningsforståelsesvanskeligheder, og vurderer forløbenes virkningen på elevernes tekstforståelse.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato01/03/1930/06/22