The Pain Experience and Pain Treatment of Patients after Surgery

  • Jørgensen, Emmy Brandt (Projektleder)
  • Botti, Mari (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil undersøge kulturel (køns-) og aldersrelateret opfattelser af smerteerfaringer og sygeplejerskers håndtering af patientens smerter efter operation. Projektet anvender et velafprøvet (valideret) instrument (the American Pain Society’s Patient Outcome Questionnaire) i et kvantitativt design (300 patienter) og efterfølgende udtages eksemplariske patienter til kvalitative interviews (semistruktureret). De to faktorer køn (mand og kvinde) og alder (voksne over og under 65 år) analyseres i en medicinsk-antropologisk ramme med henblik på at afdække de forskellige behov for sygepleje til de anførte patientgrupper, som det fremgår af tidligere undersøgelser (se den foreløbige projektbeskrivelse bilag 2). Projektets empiriske materiale indsamles på afdelinger i Holstebro og Herning: Gynækologisk og obstetrisk, ortopædkirurgisk, urinvejskirurgisk og abdominal/mammae-kirurgisk afdelinger. Projektet vil foregå i et samarbejde mellem Deakin University, The School of Nursing, Australien og Hospitalsenheden Vest/VIA, sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro. Samarbejdspartnere fra Australien er professor Mari Botti (mentor for Emmy Brandt Jørgensen) og lektor Bodil Rasmussen. Dansk projektansvarlig er forskningslektor Emmy Brandt Jørgensen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1001/12/16

Emneord

  • smerter