Thorax - kollimering og dosis et kvalitetsudviklingsprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Røntgenundersøgelse af thorax er en af de hyppigste basale røntgenundersøgelser, der udføres på danske billeddiagnostiske afdelinger. I 2013 blev der udført 78.268 røntgen-undersøgelse af thorax blandt kvinder i den fertile alder. Stråledosen på 0,1 mSv til den enkelte patient er relativ lav, men det store antal undersøgelser medfører at den kollektive stråledosis er af væsentlig betydning.
Formål: Kvalitetsudvikling af den basale radiografi gennem fokusering på kollimering og dosisreduktion ved digital røntgen af thorax.
Metode: Et klinisk retrospektivt studie af røntgenundersøgelser af thorax blev udført for at evaluere den primære kollimering på PA og LAT billederne. Der blev inkluderet data fra 186 selvhjulpne kvinder mellem 15 og 55 år. Evalueringen blev udført af modul 11 radiografstuderende superviseret af deres kliniske vejledere. Vejledning til evalueringerne var udformet af projektets forskningsleder. Det andet studie var et fantomstudie hvor dosis til mammae, thyroidea og ventrikel, blev målt med TLD tabletter ved forskellige kollimeringer.
Resultater: De retrospektive evalueringer viste, at op fra 76% - 90% af røntgenbillederne havde en for stor kollimering. Dette medfører en op til 25% større stråledosis til patienterne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato04/08/1431/01/16

Emneord

  • brugerundersøgelser
  • røntgen
  • dosis
  • kollimering
  • retrospektivt studie