Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi vil i dette projekt - inspireret af aktionsforskningens metode - udvikle en (skrift-) sprogpædagogisk praksis, der passer til vores anerkendende tilgang til børn. Vi vil ikke tage afsæt i skolens metoder og tilpasse dem til os, men tage afsæt i Emergent literacy-begrebet og den måde vi ellers arbejder med sprog og læring på. Skriftsprog skal derfor indgå naturligt, meningsfuldt, spændende, personligt, æstetisk og kommunikerende i Æblehavens hverdag – for alle børn, fra vuggestue til skole. Målet er at børnene får kompetencer (på egne præmisser) og tidligt lærer at mestre den kommunikative verden, der er i dag, men også forebyggende i forhold til at hjælpe de 15-20 % af en årgang, der ikke bliver tilstrækkelig dygtige til læsning og skrivning senere i livet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/1201/03/13

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Børnehaven Æblehaven (Projektpartner)