Tidsorganiseringer i velfærdsprofessionerne

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Velfærdsprofessionerne er alle som én ”pressede på tiden”, taler om at de ikke har nok af den, og forventes at løbe hurtigere og hurtigere for at producere mere velfærd for pengene. Det er nok ret fælles. Men vores antagelse er, at dette pres kommer til udtryk på helt forskellige måder fra profession til profession, fordi arbejdet ganske enkelt er forskelligt og implicerer forskellige tidsligheder. I skolen er det nødvendigt med forberedelsestid, på hospitalerne er det nødvendigt at have en slags ”beredskabstid” eller ”tidsbuffer”, og i en børnehave er det måske vigtigt at have ”langsom tid” nogle gange om dagen – for bare at nævne nogle måder hvorpå man kunne forestille sig at professionernes tidsligheder kunne adskille sig fra hinanden. Derfor må man formode at alle tidsorganiseringer ikke er lige velegnede alle steder. Og derfor vil vi gerne undersøge, hvordan de forskellige professioner helt konkret ”organiserer tiden”: Lægger de skemaer? Tæller de? skriver de ”timer” ned på papirer eller i systemer, og hvor rejser de tal og timer så hen? Er der særlige rytmer? Hvem bestemmer over tiden? Etc...

  I dette projekt er vi 6 mennesker, der skal lave feltarbejde på skoleområdet, hvor ”bestemmeretten” over tiden netop er skiftet fra lærerne til lederne, som til gengæld har fået at vide, at de ikke må tælle timer...men som stadig skal fordele fag og opgaver og lægge skemaer. Hvordan gør de mon det, og hvad siger og oplever lærere, pædagoger og børn?

  Ud over at involvere feltarbejde på 6 forskellige skoler, rummer dette projekt også en læsekreds, hvor vi læser forskellige tekster om og perspektiver på tid. Vi håber også at kunne tilknytte folk både fra UCC og andre steder, som kunne tænke sig at lave lignende undersøgelser på andre velfærdsområder end netop skoleområdet. På den baggrund håber vi på at projektet i 2018 kan munde ud en række forskellige publikationer herunder en antologi, som kan bruges på diplom i ledelse, for alle ledere skal jo forholde sig til deres medarbejderes tid - og helst skulle det foregå på en måde der "passer til" den faglighed og tidslighed der kendetegner det aktuelle arbejdsområde. Vi håber derfor at en bog der beskriver tidsorganiseringer på tværs af professionerne vil kunne tydeliggøre både ligheder og forskelle.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/1501/06/18

  Emneord

  • ledelse
  • tid
  • organisering
  • Tidsstyring
  • arbejdsmiljø
  • professionsudøvelse

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.