Tillægsprojekt til 'Makerspaces i folkeskolen'

 • Buus, Lillian (Projektleder)
 • Hjorth, Mikkel (Projektdeltager)
 • Pilgaard, Michal (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Christian Christrup (Projektdeltager)
 • Nørgård, Rikke Toft (Projektdeltager)
 • Basballe, Ditte Amund (Projektdeltager)
 • Juul, Caroline Philip (Projektdeltager)
 • Kjeldsen, Christian Christrup (Projektleder)
 • Madsen, Simon Ryberg (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Tillægsprojektet til projektet ’Makerspaces i folkeskolen’ har til formål at evaluere yderlige 6 kommuner, som støttet af Villum Fonden er i gang med at etablere makerspaces.

Evalueringsprojektet er et samarbejde mellem VIA, DPU og Epinion støttet af Villum Fonden ift. at evaluere projekterne. Villum fonden har støttet mht. etableringen af "Makerspaces som læringslaboratorier".

Tillægsprojektet vil bidrage til den tværgående evaluering af de i alt 17 kommuners makerspace-initiativer. Evalueringen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelser, casestudier, dokumentanalyser, interviews og mobiletnografi.

Evalueringsdesignet lægger op til 1) at afdække læringsmiljøer og -rum og 2) at belyse læreprocesser og læringsaktiviteter samt 3) at identificere lærerens didaktiske overvejelser og pædagogiske praksis. Desuden skal evalueringsdesignet være medvirkende til at understøtte Villum Fonden i en eventuel justering samt prioritering ift. den strategiske indsats på området Børn, Unge og Science.

Nøgleresultater

Evalueringsprojektet vil skitsere modeller for potentialer og udfordringer, som kan bruges til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces både organisatorisk, didaktisk pædagogisk og læringsmæssigt.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/01/2231/12/25

Samarbejdspartnere

 • Epinion
 • Aarhus Universitet
 • VIA (leder)

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • makerspaces
 • læring
 • folkeskole
 • evaluering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • Makerspaces i folkeskolen

  Buus, L., Hjorth, M., Pilgaard, M., Pechmann, P., Kjeldsen, C. C., Nørgård, R. T., Madsen, S. R., Overgaard Sørensen, J., Basballe, D. A. & Skaalum Bargaisen, T.

  03/01/2130/12/25

  Projekter: ProjektForskning

  Fil