Tilværelseskompetencer, trivsel og inklusion i skolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet adresserer skolens inklusionsopgave, nærmere bestemt hvordan målrettet og intensiv undervisning i almenmenneskelige tilværelseskompetencer kan bidrage til personlig og social trivsel hos elever i skolen.

Almenmenneskelige tilværelseskompetencer forstås som en persons evne til at deltage i fællesskaber, at afstemme sine oplevelser og handlinger til realiteten og at være bevidst om egne og andres perspektiver på tilværelsen (Bertelsen 2013).

Projektet er et kvantitativt interventionsstudie, som undersøger effekter af en systematisk og intensiv undervisning i tilværelseskompetencer på 9.klasse-elevers oplevelser af inklusions-skabende trivsel i skolen .

Formålet med projektet er, at bidrage til en didaktisering af lærernes arbejde med at styrke elevernes inklusion og trivsel i skolen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1531/12/18

Emneord

  • inklusion