Tosprogedes tilegnelse af engelsk som deres L3 sammenlignet med etsprogedes tilegnelse af engelsk som deres L2

 • Samal Jalal, Rawand (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet vil, via en kvantitativ- og en kvalitativ undersøgelse, belyse engelskkompetencerne hos en større gruppe tosprogede elever med samme kompetencer hos deres etsprogede klassekammerater. Dernæst vil de læringsstrategier, som anvendes af tosprogede elever med høje kompetencer, blive
  identificeret.
  StatusAfkortet
  Effektiv start/slut dato01/02/1516/03/15

  Emneord

  • sprogtests
  • sprogtilegnelse
  • undervisning
  • sprogudvikling