Track and trace i sagsbehandling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet var et samarbejde mellem UC Lillebælt, Nyborg Kommune og IT firmaet Team online. Målet var at udvikle og afprøve værktøjer der kunne styrke kommunikationen mellem kommune og borgere i en sagsbehandlingssituation, så borgeren bliver orienteret løbende om sagens fremdrift. Dermed sikres en højere grad af inddragelse af borgeren og borgeren får en højere grad af vished for sagens fremdrift. Projektet handler endvidere i høj grad om at understøtte de kommunale kanalstrategier, der blandt andet handler om for færrest mulige ressourcer at sikre en god service for borgere og virksomheder. Med Track & Trace i sagsbehandlingen vil der være en række umiddelbare gevinster at hente for kommunerne. Blandt andet vil der være en automatiseret og direkte kommunikation med borgerne, på et tidspunkt hvor de er meget modtagelige for informationerne. Endvidere bliver borgerne ledt direkte det rigtige sted hen, således at henvendelserne ikke belaster bredt i systemet, som fx når borgerne stilles rundt mellem forskellige afdelinger og på den måde beslaglægger unødige ressourcer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1430/09/14

Samarbejdspartnere