Trivselspiloter

  • Viskum, Ulla (Projektdeltager)
  • Kielsgaard, Kamilla (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at skabe et netværk af frivillige ”Trivselspiloter”, der fungerer som støttepersoner for borgere af begge køn herunder pårørende, der har behov for konkret hjælp og motivation til at agere i eget liv og hjem. Forudsætningen er at de offentlige tilbud ikke dækker behovet og at et forløb i rehabiliterings-systemet er afsluttet eller afsluttes i nær fremtid eller af borgeren er over 75 år, som har modtaget et eller flere forebyggende besøg. Intentionen er at Trivselspiloten er brobygger mellem den kommunale verden, borgerens netværk og de sociale foreninger, således at en kultur omkring samarbejde opbygges til gavn for borgeren, hvis kendskab til den frivillige indsats øges og gøres implicit. Samarbejdsmodellen mellem Fredericia Kommune og den frivillige verden er et mål i projektet og beskrives under punkt 10.
En frivillig Trivselspilot beskrives som borgerens coach, vejleder og guide i forhold til de tilbud, som den frivillige sociale verden rummer samt en afdækning af borgerens eget netværk.
Forandringen for den enkelte borger er øget livskvalitet. En forandring der afspejles i at borgeren tager beslutninger om tiltag i eget liv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1130/06/15