Trivselsprojekt 2020

Projektdetaljer

Beskrivelse

I efteråret 2019 meddelte den danske regering, at de ville afsætte 25 mill. kr. med det formål at øge trivslen blandt unge studerende på de videregående uddannelser. Hensigten med puljen er, at uddannelsesinstitutionerne skal udvikle forskellige pilotprojekter. DMJX har i den forbindelse fået tildelt 400.000 kr. til det vi, i DMJX-regi, kalder for ’Trivselsprojektet’.
Selv projektet vil falde i to dele. Dels vil man inddrage en gruppe studerende i udviklingen af konkrete ideer til DMJX, dels vil man, også i samarbejde med de studerende, udvikle et nyt undervisnings/dannelsesforløb, der baserer sig på ideen om, at man kan bruge designtilgangen og designaktiviteter (også kaldet designtænkning) i sit liv.
Forløbet baserer sig på ideen om, at man kan bruge designtilgangen og designaktiviteter i sit liv til at fremme menneskers individuelle og samfundsmæssige trivsel og sundhed. I designfeltet repræsenterer det at bruge designtilgangen i sit liv en nyere praksis. I praksis- og populærlitteraturen har man set bidrag fra Birsel (2015) og især Burnett og Evans (2016) fra Stanford University har markeret sig med udgivelsen af deres bog ’Designing Your Life’. Forfatterne refererer til kurser på Stanford University der udbydes især til dimittender på Stanford. Her lærer dimittenderne designaktiviteter og forholdelsesmåder, der er del af designerens tilgang og faglighed. Også i designforskningen markerer sig et nyere felt, eksempelvis SIGWELL under Design Research Society, der har fokus på at skabe viden, udvikling og anvendelse af design med det formål at forbedre menneskers personlige og samfundsmæssige trivsel, lykke og sundhed (Cain, Petermans, Desmett m.fl). Eksempler på designaktiviteter kunne være at ’reframe’ dvs. at se og skabe nye perspektiver eller betydning af en sag, en situation eller centrale værdier i livet. Et andet eksempel er, at visualisere, bygge og sætte ting i verden. Eftersom tænkning ikke kun foregår i hjernen, men i hele kroppen (Varela et all 1992, Claxton, 2015) rummer designernes måde at ’tænke med hænderne’ på mange nye muligheder for fordybelse, refleksion og værdiafklaring (Sanders, 2002, Kolko, 2010, Sørensen, 2011, 2019). Forskningsprojektet har desuden rødder i en nyere del af kreativitetsforskningen, der ikke blot undersøger og forstår kreativitet som et psykologisk fænomen, men også som et sociokulturelt fænomen. Med andre ord så flyttes forståelsen af kreativitet fra det individuelle sind til den materielle, symbolske og sociale verden af ​​kultur (Glaveanu et al.(2015). I dette hjørne af kreativitetsforskningen findes eksempelvis 'life creativity' (Zittoun & Saint Laurent, 2015) som netop beskriver det at bruge sin kreativitet i skabelsen af ens livsbaner. Ligeledes repræsenterer Hammershøj (2012) en anderledes og inspirerende syn på kreativitet som dannelse (Hammershøj) der også flytter den gænge forståelse af kreativitet som en aktuel innovationskompetence (Nepper Larsen, 2011) til moderne dannelse i en kompleks verden.

Nøgleresultater

•antropologiske dybdeinterviews af studerende på DMJX (kom.udd)
•Kvantitativ undersøgelse af studerende på DMJX
•Udvikling af personas af studerende på DMJX (med udgangspunkt i forskning samt egne undersøgelser)
•Co-creation og test med studerende af et forløb
•Udbydelse af forløb, dels som on-line forløb før studiestart samt en antal workshops på DMJX i første del af uddannelsen.
•Test af forløb med to udvalgte grupper
•Rapportskrivning omkring forløb og testresultater
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • professionsuddannelser
  • Design Thinking
  • Life Design
  • Trivsel