TRoLD. Børns trivsel og deltagelse i leg i dagtilbud – praksisrettet pædagogisk viden om udvikling af gode dagtilbud i samspil med forældre, sundhedsplejersker og andre professionelle aktører

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indledende arbejde med ansøgning til midler fra Forskningsreserven. Fokus er på børns trivsel gennem deltagelse i leg.
Metode: Designantropologi og legeeksperimenter med fem workpackages.

Forventet output:
Forsknings- og formidlingsartikler vedr. børns trivsel gennem deltagelse i leg.

Nøgleresultater

Projektet er i proces.
StatusIkke startet

Emneord

  • Børn og unge
  • trivsel
  • leg
  • tværfaglighed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.