Tryksår

  • Debess, Jeanne Elisabeth (Projektdeltager)
  • Zetterberg, Lars Gøran (Projektdeltager)
  • Gammelgaard, Christian Olesen (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Tryksår er en generel term, som benyttes om skader på væv, der er forårsaget af en belastning. Denne lidelse kan være svær at forebygge og behandle og indebærer ofte, at patienten skal være sengeliggende gennem længere tid. Stedet, hvor tryksårene opstår, er svært at bestemme, da tryksårene først opdages, når de kan ses på huden, og på dette tidspunkt kan de være dybe og gå ned igennem fedt- og ofte også muskellag. De tryksår, der starter under huden og ikke er umiddelbart synlige, kan være årsag til at patienter dør af tryksåret, da det kan brede sig ud under huden, og når det bliver synligt på huden, kan det være af en sådan størrelse, at det er svært at redde patienten. Derfor vil det være godt, hvis der fandtes screeningsmetoder, som kunne benyttes til med jævne mellemrum til at tjekke, om der er et tryksår i de dybe væv, der endnu ikke er kommet til syne på huden.. Dette studie beskæftiger sig udelukkende med tryksår under bagdelen, forårsaget af at sidde i en stol.
Formål: Det primære formål med projektet er at forsøge at detektere forandringer i vævet under bagdelen på raske forsøgspersoner, før og efter personerne har siddet stille på en stol. Dette vil give viden om, hvorvidt brugen af ultralydsscanning er velegnet til detektering af vævsændringer. Det sekundære formål er at finde ud af, om en fugtighedscreme kan ændre på de forandringer, der sker i vævet under bagdelen, forårsaget af længere tids siddende stilling.
Metode: Der blev inkluderet 10 raske mænd mellem 20 og 60 år. De sidder på en træstol i 1 time med ultralydsscanning af området under siddeknoglerne før og efter placering på stolen. Hudens temperatur måles ligeledes før og efter og den ene balle påsmøres en Niacin creme fra Beauté Pacifique før personen placeres på stolen. Der anvendes en Dermascan ultralydsscanner fra Cortex A/S. Ultralydsscanneren er af en type, der normalt bliver anvendt til at scanne huden og underhuden i forbindelse med dermatologiske undersøgelser. Der vil blive anvendt forskellige prober, som er fokuseret i forskellige dybder fra 5mm og ned til 30 mm. Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk komite.
Resultater: Der ses først en meget lille væsketilstrømning til det centrale vævsområde, dernæst sker der indenfor måleperioden et fald i væske i vævet. Præniveauet for væskestatus før tryk nås ikke inden for de 5 minutter der måles i. Der ses ingen forskel på væv der er med og uden påført Niacin creme. Dette kan skyldes at cremen ikke har virket lang tid nok før vævet blev udsat for tryk.
Velfærdsteknologi: Ultralydsscanning af ændringer i væv ude i eget hjem / plejehjem kan evt. i fremtiden bidrage til at forebygge tryksår og dermed indlæggelser på sygehuse.
Samarbejdspartnere: Studiet er udført i et samarbejde og med samfinansiering af firmaerne Cortex Technology ApS, Beauté Pacifique, Radiografuddannelsen og Videncenter for Radiografi, University College Nordjylland samt Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato21/12/0901/04/11