Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer – faglighed og fagidentitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvordan og i hvilket omfang mindre faste teams og lignende organisationsformer, bidrager til øget synergieffekt mellem faggruppernes forskellige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Samtidig undersøger projektet, hvordan hver enkelt faggruppes faglighed udfoldes og bedst bringes i spil i det tværfaglige samarbejde i kommuner, der arbejder med nye organisationsformer i mindre tværfaglige teams. Alt sammen med formål at sikre kvalitet og sammenhæng for borgere.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd
Leverandør: Lektor, ph.d. Lisbeth Aaskov Falch, Professionshøjskolen Absalon
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2330/06/24

Samarbejdspartnere

  • Fremfærd Sundhed og Ældre (Projektpartner) (leder)
  • Kommunernes Landsforening
  • Dansk Sygeplejeråd
  • FOA

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • kommune
  • Ældrepleje
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • faglighed
  • tværfagligt samarbejde