Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer – faglighed og fagidentitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvordan og i hvilket omfang mindre faste teams og lignende organisationsformer, bidrager til øget synergieffekt mellem faggruppernes forskellige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Samtidig undersøger projektet, hvordan hver enkelt faggruppes faglighed udfoldes og bedst bringes i spil i det tværfaglige samarbejde i kommuner, der arbejder med nye organisationsformer i mindre tværfaglige teams. Alt sammen med formål at sikre kvalitet og sammenhæng for borgere.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd
Leverandør: Lektor, ph.d. Lisbeth Aaskov Falch, Professionshøjskolen Absalon
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2229/02/24

Samarbejdspartnere

  • Dansk Sygeplejeråd (Projektpartner)
  • Kommunernes Landsforening (Projektpartner) (leder)

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • kommune
  • Ældrepleje
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • faglighed
  • tværfagligt samarbejde