Tværfagligt Udviklingsnetværk om Palliativ Omsorg

  • Moestrup, Lene (Projektleder)
  • Mahler, Pia Runge (Projektleder)
  • Bruun, Poul (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vidensmiljøet ”Udvikling og Samarbejde i Sundhedspraksis” (USIS) ønsker at etablere tværfaglige og monofaglige udviklingsnetværk mellem uddannelses- og praksisfeltets organisationer og institutioner og vidensmiljøet. Netværkene er vidensmiljøets tilbud om vidensudvikling og vidensdeling og skal give grobund for fælles udviklingstiltag mellem uddannelses- og praksis feltet. Udviklingsnetværkene er arbejdspladsbaserede kontakter til andre, der arbejder med samme faglige problemstillinger / tematikker. Deltagelse bygger på fælles interesse for faglig udvikling. Netværkene er teoretiske, praksisorienterede og/eller pædagogiske fora, hvor deltagerne kompetenceudvikler egen praksis gennem udveksling af erfaringer og kritisk læsning og fortolkning af videnskabelige artikler indenfor nærmere definerede temaer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1330/06/14