Tværgåemde temaer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Etnografisk feltundersøgelse af de tværgående temaer

Lægmandssprog

Observation af en 5.klasse med henblik på at afdække i hvor høj grad de tværgående temaer inddrages i fagundervisningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1929/11/19