Tværgående innovationsprojekt: Et kreativt uddannelsesmiljø. Et samarbejde mellem pædagog- og socialrådgiveruddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Spændende, spirende, spørgende studieliv!
Fremragende uddannelse står lige for døren. På pædagog- og socialrådgiveruddannelsen vil vi ikke vente på, at andre definerer, hvad fremragende uddannelse er for vores studerende. Vi vil selv udvikle fremragende uddannelse, hvor vores lokaler og gange er fyldt med studerende og undervisere, der har fælles nysgerrighed på de faglige udfordringer, som vores uddannelser er båret af. Chefer og uddannelsesledere i de to uddannelser har sammen defineret følgende vision: ”Vi ønsker et kreativt uddannelsesmiljø båret af høj faglighed og studieintensitet” for projektgruppens arbejde.

Lægmandssprog

Projektets formål er, at give forskellige bud på, hvordan vi kan nå visionen om et kreativt uddannelsesmiljø båret af høj faglighed og studieintensitet. Vi er optagede af tværgående løsninger, der udnytter de muligheder vi har for at arbejde tæt sammen på tværs. Det overordnede mål med indsatsen er, at øge studieintensiteten og skabe et studie- og undervisningsmiljø, der er motiverende og inspirerende for såvel undervisere som studerende.

Nøgleresultater

I projektet kommer deltagerne med forskellige bud på, hvordan vi kan fremme et studie- og undervisningsmiljø, der er motiverende og inspirerende for såvel undervisere som studerende. Projektgruppen er i gang med at teste forskellige ideer, lige fra små didaktiske greb i den enkelte undervisningsgang til forsøg med anderledes indretning af lokaler. Dertil arbejder projektgruppen på at komme med konkrete forslag til, hvordan den strategiske ambition kan foldes ud i praksis.
I begyndelsen af 2020 vil projektgruppen udvikle et koncept til kompetenceudviklingsforløb, skitsere et udkast til en mulig tværfaglig profillinje samt agere forandringsagenter i egen praksis.
Kort titelEt kreativt uddannelsesmiljø
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1930/06/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Kreativitet
  • Studiemiljø